Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Απάντηση σε διάφορες ερωτήσεις και σχόλια

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως έχουμε πληροφορηθεί, η πληρωμή των ασφαλισμένων οι οποίοι είναι αναρτημένοι στις Καταστάσεις Δικαιούχων από Ασφάλιση Ζωής, γίνεται αυστηρά με σειρά προτεραιότητας και σύμφωνα με την ημερομηνία πρωτοκολλήσεως των εγγράφων πιστοποίησης, τα οποία είτε στάλθηκαν είτε κατατέθηκαν αυτοπροσώπως στα γραφεία της εκκαθαρίσεως Λεωφ. Βασ. Σοφίας 60 Αθήνα. 

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Nέες καταβολές 15 Μαΐου 2017

O ασφαλιστικός εκκαθαριστής ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους για 2.341 επιπλέον συμβόλαια συνολικά και συγκεκριμένα 1.032 για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και 1.309 για την COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ.

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ»


Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα τακτικά μέλη του Σωματείου με την  επωνυμία  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» σε Έκτακτη   Καταστατική Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 18/05/2017, ημέρα και ώρα 12:00 στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.