Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών στην αναφορά του βουλευτή Β. Κεγκέρογλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αθήνα 23/10/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                     Αρ. Πρωτ: /Β. 1599
Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής
Δ/νση Πιστωτικών και Δημ/κών
Υποθέσεων Τμήμα Γ΄

                                                                                                      Προς:
                                                                                                      Τη Βουλή των Ελλήνων
                                                                                                       Δ/νση Κοινοβουλευτικού
                                                                                                       Ελέγχου
                                                                                                       Τμήμα Αναφορών

                                                                                                       Κοιν.:
                                                                                                       - Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου

ΘΕΜΑ: Αναφορά με αριθμ. πρωτ. 523/24.09.2012 της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της αναφοράς με αριθμ. πρωτ. 523/24.09.2012 του Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. 1557/04.10.2012 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος.


                                                                                                                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Ασφαλιστικών
& Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην επίκαιρη ερώτηση υπ' αριθμ. 523/24-09-2012 της Βουλής των Ελλήνων