Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών στην αναφορά του βουλευτή Β. Κεγκέρογλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αθήνα 23/10/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                     Αρ. Πρωτ: /Β. 1599
Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής
Δ/νση Πιστωτικών και Δημ/κών
Υποθέσεων Τμήμα Γ΄

                                                                                                      Προς:
                                                                                                      Τη Βουλή των Ελλήνων
                                                                                                       Δ/νση Κοινοβουλευτικού
                                                                                                       Ελέγχου
                                                                                                       Τμήμα Αναφορών

                                                                                                       Κοιν.:
                                                                                                       - Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου

ΘΕΜΑ: Αναφορά με αριθμ. πρωτ. 523/24.09.2012 της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της αναφοράς με αριθμ. πρωτ. 523/24.09.2012 του Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. 1557/04.10.2012 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος.


                                                                                                                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Ασφαλιστικών
& Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην επίκαιρη ερώτηση υπ' αριθμ. 523/24-09-2012 της Βουλής των Ελλήνων

Οι άδειες λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και COMMERCIAL VALUE Α.Α.Ε. ανακλήθηκαν σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4α του αρθρ. 10 του ν.δ. 400/70, όπως ισχύει. Σύμφωνα με αυτήν, ο Υπουργός Οικονομικών αποφασίζει το διορισμό Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής, ο οποίος αναλαμβάνει την αναδιοργάνωση του χαρτοφυλακίου ζωής. Με την υπ' αριθμόν Β.77/15-01-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διορίσθηκε, την 15-01-2010, ο κος Ιωάννης Παντελίδης ως Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής των εν λόγω εταιρειών. Η αναδιοργάνωση του χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει την κατάρτιση Προσωρινού Χαρτοφυλακίου  Ζωής, την αναμόρφωση των παροχών και την διαρκή αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου Ζωής. Στην ίδια διάταξη προβλέπεται και η δυνατότητα μερικής ή ολικής μεταβίβασης του εν λόγω χαρτοφυλακίου, που δεν τίθεται σε εκκαθάριση.

Στην περίπτωση που η μεταβίβαση του Χαρτοφυλακίου Ζωής δεν επιτευχθεί από τον Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής και εφόσον αυτός παραδώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 2 του ν. 3867/2010, η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει την αρμοδιότητα να απευθύνει πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενη ασφαλιστική εταιρεία που θέλει να μετάσχει στη διαδικασία αναδοχής του Χαρτοφυλακίου Ζωής. Η επιλογή του αναδόχου γίνεται με Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και γνωστοποιείται στο κοινό κατ' αρθρ. 59 του ν.δ. 400/1970 και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της. Το  μέρος της απαίτησης από ασφάλιση που δεν αναλαμβάνεται από τον ανάδοχο, ικανοποιείται κατά ποσοστό 70% από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, βάσει του εδ. θ΄ της παρ. 3 του άρθρ. 2 του ν. 3867/2010.

Η ως άνω διαδικασία περατώθηκε την 31-05-2012 δίχως την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους ασφαλιστικής εταιρείας για την αναδοχή του χαρτοφυλακίου ζωής των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και COMMERCIAL VALUE Α.Α.Ε. σύμφωνα και με την υπ' αριθμόν 41/1/01-06-2012 Διαπιστωτική Πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στη συνέχεια από 01-06-2012 στα εν λόγω χαρτοφυλάκια ζωής εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, ήτοι σύμμετρη ικανοποίηση των δικαιούχων ασφαλίσματος εκ του προϊόντος της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των αντίστοιχων ασφαλιστικών κλάδων (ν.δ. 400/1970, άρθρ. 10, παρ. 4), αφού ληφθούν υπόψη τα έξοδα της εκκαθάρισης και οι απαιτήσεις των πρώην εργαζομένων στην εταιρεία (ν.δ. 400/1970, άρθρ. 10, παρ.1).

Το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση που δεν θα ικανοποιηθεί από την ασφαλιστική εκκαθάριση, θα ικανοποιηθεί κατά ποσοστό 70% από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 2 του ν. 3867/2010.

Περαιτέρω, σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010, όσοι ασφαλισμένοι διαθέτουν νοσοκομειακά συμβόλαια ή νοσοκομειακά προσαρτήματα συμβολαίων ασφάλισης ζωής και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης εντάσσονται, με Απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις κατηγορίες των ατόμων που δικαιούνται δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 1076/1980, όπως ισχύει (ΦΕΚ 224 Α΄), μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο συμβόλαιό τους.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3867/2010 εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 2/38576/0026 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ποσό ύψους 2 εκατ. ευρώ για την εξόφληση των απαιτήσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας από νοσηλεία ασφαλισμένων των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και COMMERCIAL VALUE Α.Α.Ε. Η διαδικασία υλοποίησης της ως άνω απόφασης ανατέθηκε στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, το οποίο έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες.

Χαράλαμπος Βογιατζής
Διευθυντής


Ουδέν σχόλιο προς το παρόν...

30 σχόλια:

 1. ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ,ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ[ΟΥΤΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ]
  ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ,ΝΑ'ΧΑΜΕ ΝΑ ΛΕΓΑΜΕ.
  3,5 ΧΡΟΝΙΑ ΞΥΣΤΟ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όλα τα παραπάνω είναι γνωστά σε όλους τους ταλαίπωρους που είχαμε την ατυχή έμπνευση να ασφαλιστούμε στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ,(...ΠΡΟΝΟΙΑ να σου πετύχει..!!!!!)και που έχουμε παρακολουθήσει όλη την πορεία με τους νόμους και έχουμε συμμετάσχει σ'όλες τις διαμαρτυρίες που οργανώθηκαν από το Σύλλογο μας....τι μας τα επαναλαμβάνει ο κ. Διευθυντής???? ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ κκ Υπουργοί,Τράπεζα της Ελλάδας, Διευθυντές,Επόπτες και όποιος άλλος εμπλέκεται στη υπόθεση μας,ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΥΡΙΟΙ, αποταμιεύσεις μιας ζωής που εξαργυρώσαμε πολλά χρόνια δουλειάς(ο υποφαινόμενος 50 στο Εμπορικό Ναυτικό)για να τα συγκεντρώσουμε και τώρα μας στέλνετε
  από τον "Άνα στο Καιάφα"....αρκετοί από εμάς ήδη έχουν αποδημήσει εις Κύριον ..μη περιμένετε να γίνουμε οι περισσότεροι και ΒΡΕΙΤΕ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΓΡΗΓΟΡΑ......
  Π.Σ.Βελισσαράτος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΟΣΟ Η ΔΙΑΚΥΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ,ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ..ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ", ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!!!!"ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ"ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΑΝΕΙ ΜΕΛΑΝΙ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ????????ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΠΟΖΙΜΙΩΘΟΥΜΕ???????????????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σας ενημερώνω ότι η εκκαθάριση της Τράπεζας Κρήτης,από την εποχή του σκανδάλου Κοσκωτά,δεκαετίας 80,ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.
  Συγχαρητήρια!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ....ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΜΑΣ ΘΕΩΡΕΙ ΤΟΣΟ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ΠΟΥ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ.
  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΗ ... ΤΗΣ ΨΗΧΗΣ ΤΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112948321

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αναβλήθηκε η συνάντηση Βενιζέλου – Προβόπουλου λόγω αποδοκιμασιών
  Γιάννης Σιδέρης14/11/2012 | 18:46Τελευταία Ενημέρωση: 18:46 14/11/2012

  προηγούμενο1 από 1επόμενο
  Διαφημίσεις Google
  Βελτιώστε τα Αγγλικά σας
  Με 800 ώρες On-line μαθήματα. Προσφορά 65€ για 6 μήνες & 6 δώρο!
  www.Qenglish.gr/Online
  London Holiday Rentals
  Great Short-Term London Rentals From Just $39/Night. Book Now!
  www.HouseTrip.com/London_Apartments
  Αναβλήθηκε η συνάντηση αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Ευάγγελο Βενιζέλο, με τον πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιώργο Προβόπουλο, με αντικείμενο την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

  Αιτία της αναβολής ήταν η ένταση που υπήρξε, καθώς συγκεντρωμένοι ομολογιούχοι αποδοκίμασαν το πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

  Στην αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ συμμετείχαν οι Φ. Σαχινίδης, Θ. Μωραΐτης και Γ.

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ (ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΘΑ ΜΑΖΕΥΤΟΥΜΕ ΠΟΛΛΟΙ, ΞΕΡΩ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΦΑΣΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΡΙΜΩΞΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΔΑΥΤΟΥΣ). ΕΓΩ ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΕΙ. ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΞΑΝΑΜΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΕΣΟΥΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΟΣΟ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΛΥΠΗΘΟΥΝ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ...... ΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ Η ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ...ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΝΑ ΞΑΝΑΜΠΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ........ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΡΟΝΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.............

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. σιγουρα θα υπαρχει καποιος τροπος να τους στριμωξουμε....και δεν γινεται να τραβαει αλλο....παραπηγε....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΓΡΗΓΟΡΑ..ΧΑΝΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ.ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αν παρουμε την δοση θα ειναι η μοναδικη η πρωτη και τελευταια μας φορα να παρουμε και εμεις τα λεφτα μας.Ο τροπος πιεσης πρεπει να ειναι μονον πολιτικος......Βαλτε τα δυνατα σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. OI ΟΜΟΛΟΓΙΟΎΧΟΙ ΕΙΣΕΒΑΛΑΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ν.Δ.
  ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;
  ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΙΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΟΝΩΣΗ, ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ ???????????
   ΟΥΤΕ ΠΟΡΕΙΕΣ ΟΥΤΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ.
   ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΤΡΕΙΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΙΓΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΗΣΕΙ? ΑΝ ΟΜΩΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 200 ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΕΔΙΝΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ?

   Διαγραφή
 15. ΣΤΗ ΒΡΑΣΗ ΚΟΛΛΑΕΙ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ. ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. http://fimotro.blogspot.gr/2012/11/blog-post_2986.html

  οτι θα φταναμε να ζηλευουμε τους ομολογιουχους, κανεις δε θα το περιμενε.
  πού και να μην ειχε ψηφιστει ο νομος απατη!!!
  να μας λεγατε και πού βρισκομαστε και τι προκειται να γινεια, χρησιμο θα ηταν.
  εχει τοσες ευκαιριες για την αναδειξη του θεματος τωρα που ψωμολυσσανε οι εκδοτες για σκανδαλα και φασαρια...
  γιατι κοιμομαστε; οι τυπικες διαδικασιες ειναι η δευτερη απατη.
  εκκαθαριστες, εποπτες ,δικηγοροι και ολοι, κανουν τη δικη τους δουλεια. η δικη μας ειναι στα δικα μας χερια.
  ποτε θα αποφασιστει κατι επιθετικο και ανατρεπτικο;
  υπαρχουν οι ευκαιριες, αναθεωρηστε ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΕΙΔΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ,ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΝΤΑΙ,ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΠΩΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ,ΘΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΒΓΑΛΕΙ.ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΔΕ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ,ΗΤΑΝ ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΑΝ - ΑΡΠΑΚΤΗΚΑΝ ΟΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ,ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΑΝ,ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΣΑΝ ,ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.
  ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
  ΓΙΑΤΙ ΧΑΘΗΚΑΜΕ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Παναγιωτης Τολιος25 Νοεμβρίου 2012 - 3:39 μ.μ.

  Αγαπητοι συμπασχοντες χαιρεται! Ειμαι αραγε ο μονος που εχοντας μπει σ΄αυτη την εξωφρενικη περιπετεια εδω και πανω απο 3 χρονια δαιμονιζεται καθε φορα που πεφτει πανω σε διαφημησεις ασφαλιστικων εταιριων και αποταμιευτικων προγραμματων τραπεζων;;; Ειμαι ο μονος που χωριζει την ζωη του και της οικογενειας του σε πριν και μετα αυτη την αδιανοητη συμφορα;;; Ο μονος που αισθανεται ωρες ωρες να χανει τα λογικα του εξ αιτιας αυτης της καταφορης
  αδικιας που υπεστη χωρις να φερει την παραμικρη ευθυνη περαν του οτι εμπιστευθηκε ενα υποτιθεμενο συνομο κρατος και τους θεσμους του;;; Ελπιζω οχι!!! Παμε τωρα αλλου. Υπηρξε ποτε ολα αυτα τα χρονια αλλη στιγμη πιο προσφορη για να υπαρξει μια πιθανοτητα να μας αποδοθει καποιου ειδους δικαιοσυνη απο την παρουσα που κατα τα φαινομενα θα εκταμιευθει η δοση μαμουθ προς την Ελλαδα;;;;;Και που ειμαστε ολοι εμεις μαζι με τους ποικιλονοιμους συλλογους σ΄αυτη την συγκυρια;;; Εκτος αν θεωρουμε οτι οι καθ΄υλην αρμοδιοι κοιμουνται και ξυπνουν με την δικια μας εννοια. Τελειωνοντας, εχω επισημανει κι αλλες φορες την αναγκαιοτητα υπογραφης κατω απο τα σχολια! Η ανωνιμια δεν ταιριαζει ουτε σε ανθρωπους που τους εκλαπησαν δουλεμενα χρηματα ουτε σε καποιους που ουδεν μεμπτον εποιησαν!!!Με λενε Πανο Τολιο και μου τσαλαπατησαν την ζωη. Και μαλιστα εξακολουθουν να κυκλοφορουν επωνυμως ενω εμεις τα θυματα τους υπογραφουμε ως ανωνυμοι!!!Παρακαλω δηλωσατε την παρουσια σας μηπως και συναντηθουμε. Μηπως και αλλαξει η μοιρα που μας εχουν προδιαγραψει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=239484

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. καραιακοφογλου βακης27 Νοεμβρίου 2012 - 10:33 μ.μ.

  ...και συμπληρώνω στο σχόλιο του φίλου παναγιώτη Τόλιου...με τα τωρινα,οι τράπεζες, απο τότε που αρχισε το δράμα, γενικά εννοώ, εχουν πάρει 200δις+25..τώρα!!! δεν μπορούν να δανειοδοτήσουν το εγγυητικό κεφάλαιο,(αφου πρώτα τροποποιηθεί ο "δολοφονικός" νόμος του κ.σαχινίδη(δεν αξίζει αυτό το πρόσωπο...ουτε κάν να πατήσω το capslock!),...ΑΠΛΑ ΕΡΩΤΩ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΕ [ΜΕΣΩ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ] ΠΩΣ ΣΕ 15-20 ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ.
  ΕΜΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ,ΜΗΝ ΞΑΝΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ακόμη πιστεύετε τύπους τύπου ....Γιακουμάτου.
  Αξιοι της μοίρας μας.
  Και πως ταυτίζετε την υπόθεση των ομολογιούχων με μας.
  Το κράτος είναι ίδιο με την Ασπίς.....
  Από την άλλη ολοι μα οοοοοοοοοοολοι πιστεύετε ότι οι ιθύνοντες δεν γνωρίζουν για αυτό δεν λυνουν το θέμα.
  Πλανάστε πλάνην μεγάλη.
  Φυσικά το γνωρίζουνε
  Αλλά το θέμα είναι που θα βρεθουν τα λεφτααααααααααα
  Και μη μου πείτε αυτα που γραφουν διάφοροι γραφικοί
  Μπόύρδες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. μήπως ήρθε η καταλυτικη στιγμη να πιεσουμε όλοι ,συντονισμένα και με σωστή εκπροσώπηση; αν χάσουμε και το σήμερα, είναι βέβαιο ότι αύριο δεν υπάρχει.
  συγκεντρώστε τους ασφαλισμένους, μετά από τόσα χρόνια πια, γιατι η πίεση πρέπει να είναι προς πάσα κατεύθυνση. τελικός σκοπός η δέσμευση και ο σαφής προγραμματισμός μέσα από τροποιήσεις του νόμου της καταβολής των οφειλομένων.ξεχάστε αυτά που ξέραμε. ας γίνει μια σωστή διαπραγμάτευση. δεν δικαιολογείται οι ομολογιούχοι να έχουν ξεσηκώσει το σύμπαν και΄όλοι να μιλούν γι αυτούς κι εμείς να έχουμε αποσυρθεί από τπ προσκήνιο, έρμαια των δικηγορικών γραφείων και πολλών συμφερόντων, ενώ χάνεται η ζωή μας.
  αυτή η σιωπή λέει πολλά, ας ελπίσουμε όχι τραγικά πράγματα.
  αν δεν γίνει η υπέρβαση τώρα, με δική σας οργάνωση, θα είναι βέβαιο πια ότι όλα έγιναν μέχρι τώρα για τα μάτια και για κουκουλώματα.
  η ευθύνη όλων αλλα κυρίως δική σας, γιατί καια τους ασφαλισμένους γνωριζετε, και στους δικηγόρους τους στείλατε και υποσχεθήκατε πολλά.
  ξεκινήστε λοιπόν!!! όλα από την αρχή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ΒΥΘΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΑΣΜΟ... ΕΠΙΤΕΚΟΥΣ ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ...Ε Λ Ε Ο Σ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Μόνο με δάνειο στο εγγυητικό... όμως χρειάζεται πολιτική βούληση για τέτοια λύση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Δεν προβάλουμε σωστά ή μάλλον καθόλου το πρόβλημα μας....... πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάση στην προβολή του τεράστιου αυτού θέματος που λέγεται ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, καθώς και στην ευθύνη που έχει το κράτος για τον ανύπαρκτο έλεγχο της όλης υπόθεσης και την καταπάτηση κάθε δικαιώματος μας ως ζημιωμένοι (ληστευμένοι) από τον ίδιο τον ασφαλιστικό θεσμό...... δεν είναι μικρό το θέμα μας.......μικρό το κάνουμε εμείς με την μη προβολή του........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ταπεινή μου άποψη ειναι οτι στο "παιχνίδι" πρέπει να μπει ολος ο κλάδος (ενωση ασφ. εταιρειων κλπ)και να πιέσει - γιατι μπορει να το κάνει. Εκτος του οτι ειναι και ζητημα τιμης για ολους τους , ειναι και ουσιαστικά εκτεθειμενοι στα μάτια ολης της χώρας ως κλάδος .Επειδή εχουν συμβεί τέρατα και σημεια την τελευταία τριετία στην χώρα , το ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΣΠΙΣ δυστυχώς για εμάς έχει "ξεθωριάσει" ,και η κοινή γνώμη το θυμάται πλέον αμυδρά (ενα μικρο γκαλοπ να κάνει κανείς στον περίγυρό του θα το διαπιστώσει εύκολα)πρέπει να πιεστούν οι ασφαλιστικές εταιρίες : ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ .......
  Μου αρέσει η προσέγγιση σου Κώστα, γιατί πολύ στην θεωρία το ρίξαμε........αν εμείς οι ίδιοι δεν κάνουμε καμία σοβαρή ενέργεια δεν θα μας ακούσει κανείς........ όταν αρχίζεις και κάνεις ¨φασαρία" τότε βρίσκεις και φίλους και βοήθεια. Πρέπει ο σύλλογος να αναλάβει (σοβαρά όμως) να οργανώσει μια συντονισμένη κίνηση (με αφορμή την παραπάνω ιδέα του Κώστα) και να γραφτεί ένα κείμενο που θα κυκλοφορήσουμε όλοι εμείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όπου αλλού μπορούμε..... θα είναι ένα κείμενο που θα καλεί τους υπόλοιπους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί με όσα υπόσχονται οι ασφαλιστικές εταιρείες σε σχέση πάντα με την εξασφάλιση των χρημάτων των πελατών τους. Αφού δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της ΑΣΠΙΣ ακόμα φανταστείτε να "σκάσει" και άλλη ασφαλιστική......... οι πελάτες της θα μπουν στην μεγάλη σειρά με αυτούς της ΑΣΠΙΣ.....και μάλιστα τελευταίοι (δηλαδή αποζημίωση τουλάχιστον μετά το 2025..... και δεν πα΄να λέει ο νόμος και ο νομοθέτης...... ) Θα ζητάμε μάλιστα να κυκλοφορήσουν αυτό το κείμενο σε όλους βοηθώντας εμάς αλλά και προειδοποιώντας υποψήφιους ασφαλιζόμενους.... ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΤΑΛΕΝΤΟ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ........ Περιμένουμε και άλλες ιδέες (θα πρέπει να υπάρχει συνεχής ενόχληση) ..................Αυτά και καλή υπομονή σε όλους..................

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλώ τα σχόλια να είναι κόσμια και περιεκτικά.