Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 3867/2010Παρακάτω θα δείτε την τροποποίηση του ν. 3867/2010 μετά την ψήφισή του. Αναμένουμε και την επίσημη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Άρθρο 17
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3867/2010
1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 2 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128) παρατείνεται έως
την 31η Δεκεμβρίου 2011 και, αντίστοιχα, η προθεσμία
του τετάρτου εδαφίου της παρ. 5 του ίδιου άρθρου πα-
ρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2012.
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 3867/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:
«η) Το χαρτοφυλάκιο ζωής μεταβιβάζεται κατά τα λοι-
πά στον ανάδοχο με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώ-
σεις του. Οι απαιτήσεις των φερόμενων ως ασφαλισμέ-
νων, των οποίων δεν έγιναν δεκτά τα νομιμοποιητικά έγ-
γραφα από τον επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, ακολου-
θούν τη διαδικασία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και
τυχόν δικαστικές διεκδικήσεις ασκούνται κατά του εκκα-
θαριστή. Στην περίπτωση αυτή παρακρατείται υπέρ της
ασφαλιστικής εκκαθάρισης μέχρι την οριστική διευθέτη-
ση της διαφοράς και δεν μεταβιβάζεται στον ανάδοχο το
ανάλογο μέρος, όπως θα καθοριστεί από την Τράπεζα
της Ελλάδος, των περιουσιακών στοιχείων που έχουν
τεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ζωής.»
3. To πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128) αντικαθί-
σταται ως εξής:
«θ) Το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση ζωής που
δεν αναλαμβάνεται από τον ανάδοχο σύμφωνα με την
περίπτωση β΄ της παραγράφου αυτής, ικανοποιείται από
το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής κατά το χρόνο λήξης του
αρχικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ατόκως, κατά πο-
σοστό 70%. Όσα ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν ημερο-
μηνία λήξης μετά το έτος 2024 θεωρείται ότι λήγουν
στις 31.12.2024.
Η απαίτηση υπολογίζεται όπως είχε διαμορφωθεί κατά
την ημέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εται-
ρείας. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δύναται να ικανο-
ποιεί αιτήσεις πρόωρης εξόφλησης, μετά από συμβιβα-
στική μείωση της απαίτησης του ενδιαφερόμενου.»
4. Στο τέλος της περίπτωσης θ΄ της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 3867/2010 προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Για την εκπλήρωση του παραπάνω ειδικού σκοπού, το
Ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί δάνεια προς το
Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής μέχρι του συνολικού ποσού
των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000,00) ευρώ με
την έκδοση και παράδοση, αντί μετρητών, ομολόγων α-
ντίστοιχης αξίας. Η εξόφληση του δανείου θα γίνεται σε
δέκα άτοκες ετήσιες δόσεις με περίοδο χάριτος οχτώ ε-
τών. Από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης,
το Δημόσιο αποκτά αυτοδίκαια ενέχυρο επί των 2/3 των
συνολικών εσόδων του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής,
που προέρχονται από τις εισφορές του άρθρου 10 αυτού
του νόμου. Οι ειδικότεροι όροι του δανείου καθορίζονται
με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής καταβάλλει στους κατα-
ναλωτές τα χρηματικά ποσά, που προβλέπουν οι διατά-
ξεις αυτού του άρθρου, με τον όρο της νομότυπης πα-
ραίτησής τους από κάθε σχετική αξίωσή τους, εκκρε-
μούς ή μη ενώπιον των δικαστηρίων, κατά του Ελληνικού
Δημοσίου.»

13 σχόλια:

 1. γαργάρα οι ευθύνες του κράτους..... πουθενα τα συμβόλαια υγείας!!! Ωραία. Άντε να δούμε που θα βγει.... αν αντέξουμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΑΝΤΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΧΑΝΤΑΚΩΝΕΙ!!!
  ΠΑΛΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ. ΑΝΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΛΥΝΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΘΕΤΕΙ ΑΤΟΚΩΣ (!!!!) ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ, ΑΝΤΙ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ, ΜΕΧΡΙ 13 ΧΡΟΝΙΑ!!!!
  ΗΜΑΡΤΟΝ!! ΠΟΥ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΤΑΝΕ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΚΑΙ ΣΙΑ!
  ΑΦΟΥ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΟΣΟ ΤΡΑΒΑΕΙ Η ΟΡΕΞΗ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΕΗΣΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΔΩΣΟΥΝ, ΘΑ ΤΑ ΔΩΣΟΥΝ ΑΤΟΚΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΣ ΠΛΗΡΩΝΕ ΤΟΚΟ Η ΑΣΠΙΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ!!
  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ, ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ!!
  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΕΤΟΙΑ ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΤΑΙ!!
  ΑΜΕΣΑ ΜΥΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ!! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ!
  Α Ι Σ Χ Ο Σ ! ! !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Παρακαλώ ας μας ενημερώσει κάποιος που να γνωρίζει υπεύθυνα, αν ως χρόνος λήξεως των assets εκλαμβάνεται αυτός που αναφέρεται στους ειδικούς όρους,ή ο χρόνος λήξεως του συμβολαίου
  στη δεκαετία;
  Νομίζω οτι οι ασφαλιστές είναι οι πλέον κατάλληλοι να μας διευκρινήσουν αυτό το κρίσιμο σημείο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΠΟΤΕ,ΜΕ ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ!!
  ΚΑΙ ΠΩΣ, ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ 5,10 20 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ[ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ] ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ,?
  ΕΑΝ ΕΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ,ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ
  ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ!!!!!!
  ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ 70% ΚΑΙ ΟΧΙ 100%,ΕΚΕΙ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΑΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΕ ΧΡΟΝΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥΣ ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
  ΑΡΑ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ!!!!!!
  ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ!!!!!!!
  ΟΛΟΙ ΓΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,.ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ,ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ?
  ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΦΑΝΕΡΟ ΠΩΣ ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΑΙΖΟΥΝ, ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ,ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ
  ΑΥΤΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗ ΜΟΝΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 200 000 000ε ΔΑΝΕΙΟΥ
  ΚΑΙ ΑΥΤΟ...ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ!!!!!
  ΣΙΓΑ ΤΟ ΠΟΣΟ,ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ...ΚΑΙ ΑΝ ...ΚΑΙ ΟΤΑΝ... ...ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ
  ΜΑΛΛΟΝ ... ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ... ΝΑ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΑΦΕΛΕΙΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες τριτοκοσμικές χώρες λαμβάνονται αποφάσεις, οι οποίες είναι ζημιογόνες για τους ίδιους τους πολίτες. Εδώ που υπάρχει ευθύνη τεράστια του κράτους για το κατάντημα αυτό, πάλι εμείς θα την πληρώσουμε. Ελλάς το μεγαλείο σου!!!! Φτου σας, είστε τουλάχιστον τραγικοί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Σε 13 χρόνια θα είμαι 79 χρόνων, αν θέλει ο Θεός. Ζήσε Μάη μου. Τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί ο Υψιστος να θέλει το καψώνι του κ. Σαχινίδη και της κυβέρνησης να συνεχίζεται. Εν τάξει, αμαρτωλοί είμαστε αλλά τα λεφτά δεν τα φάγαμε μ' αυτούς που με τις μεθοδεύσεις τους από 2 χρόνια τώρα μας τα τρώνε! Εκτός κι αν μας παίζουν τάπα όπως συνήθως κάνουν. Δεν θα θίξουμε συντάξεις, δεν θα κόψουμε τα δώρα, λεφτά υπάρχουν, με το μεσοπρόθεσμο σωζόμαστε, αυξάνοντας τις αντικειμενικές δεν θ’ αφήσουμε το ίδιο αφορολόγητο στην περιουσία. Ωχ λάθος! Εδώ υπάρχει συνέπεια. Δεν τ’ αφήνουν ίδιο. Το μειώνουν στο μισό! Καταργούν το άθλιο ΕΤΑΚ αλλά ΦΜΑΠ θα πληρώνουν όλοι.
  Επί του πρακτέου. Τι δίνουν πίσω από τα δημευθέντα; Με ποιόν τρόπο; Μπορεί να εξηγηθεί πιο λαϊκά από σας που σηκώνετε το μεγαλύτερο βάρος από το σταυρό όλων μας; Όχι πλέον σε μας αλλά στα παιδιά μας. Μήπως καλού κακού θα πρέπει να έχουμε προλάβει να έχουμε υπογράψει εξουσιοδοτήσεις σ’ αυτά πριν μας καλέσει ο αρχάγγελος Μιχαήλ; Μήπως θα πρέπει να τους επισημάνουμε μπας και … , ότι για πλείστους από μας στη ζώνη έχει χρησιμοποιηθεί και η τελευταία τρύπα; Αλλά κι αν το επισημάνουμε θα το καταλάβουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΠΕΡΥΣΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΜΑΣ ΕΔΙΝΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΚΩΣ ΕΝΤΟΣ 3ΕΤΙΑΣ.
  ΦΕΤΟΣ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ...2024 ΚΑΙ ΑΤΟΚΑ!!!
  ΜΠΡΑΒΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ, ΣΑΧΙΝΙΔΗ ΚΑΙ ΣΕΛΕΚΟ (ΚΑΛΑ ΑΥΤΟΣ ΞΕΧΑΣΕ ΑΜΕΣΩΣ...). ΑΞΙΟΣ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΣΑΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ; ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΕΙΧΕΣ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ; ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΑΨΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΖΩΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ; ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ UNIT LINIKS ;
  ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΖΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣEI ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ......
  ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΜΑΣ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΤΟΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΟ 50-70% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΕΝΕΧΥΡΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ.
  ΑΣ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΤΟΣΑ ΩΦΕΛΕΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΡΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΣΑ ΘΑ ΚΑΡΠΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΕΣ ΛΗΣΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΙΝΕΣ ΑΠΑΝΘΡΩΠΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΜΗΤΙΚΕΣ.ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ,ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΓΩΓΩΝ,ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟΥΣ ΑΜΕΣΟΥΣ,ΕΦΟΣΩΝ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΠΕΡΙΚΟΠΟΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.
  ΟΛΑ Τ'ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟΜΑΚΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ! ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ ΑΔΙΚΑ!
  Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΕΡΩΤΗΣΗ:
  ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΑΓΩΓΗ 550 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΖΗΤΑΝΕ 160 ΕΚΑΤ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΛΠ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ. ΕΠΕΙΔΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΟΥΝ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΔΕ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΟΥΝ), ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩς ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΓΩΓΗ Ή ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ?
  ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ ΑΝ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ, ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ, ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ;
  ΔΩΡΟ ΑΔΩΡΟ ΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ.
  ΤΟ 2025 ...ΚΑΙ ΑΝ!
  ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.
  ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.
  ΕΝΤΟΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.
  ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

  ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΑΥΤΑ;
  ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΔΕΝ ΙΔΡΩΣΕ ΚΑΝΕΙΣ.
  ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΑΜΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΤΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ.
  ΚΑΙ Ο Γ.Γ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ..ΣΙΓΗΝ ΙΧΘΥΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλώ τα σχόλια να είναι κόσμια και περιεκτικά.