Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΕΕ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΕΕ


Με έκπληξη διαβάσαμε στον τον Τύπο την Εγκύκλιο με Αριθμό 19938 της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος – ΕΑΕΕ – με ημερομηνία 12/3/2010 και θέμα «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» και αφορούσε τις παρατηρήσεις της ΕΑΕΕ προς τον υφυπουργό Οικονομικών.Μετά από προσεκτική ανάγνωση των προτάσεων της ΕΑΕΕ καθώς και από τα όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες μετά την ανάκληση της άδειας Λειτουργίας της Ασπίς Πρόνοια, ο Σύλλογος Ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια Καταγγέλλει:• Την παντελή απουσία ενδιαφέροντος της ΕΑΕΕ για τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα της εν λόγω Εταιρίας , μέλους της ΕΑΕΕ.

Εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που εμπιστεύθηκαν τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης μένουν ανασφάλιστοι, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους και την ίδια τους την Ζωή, ενώ κόποι και αποταμιεύσεις μιας ζωής κινδυνεύουν να χαθούν.

Σε αυτή την τραγική συγκυρία η ΕΑΕΕ ασχολείται με το πού θα πάνε τα χρήματα της καταργούμενης ΕΠΕΙΑ και με το αν θα πληρώσουν οι Ασφαλιστικές ή οι ασφαλισμένοι την εισφορά του υπό σύσταση Εγγυητικού Ταμείου Ζωής!!

Ταυτόχρονα δημιουργεί απορία το έντονο ενδιαφέρον της ΕΑΕΕ για τα στελέχη της υπό κατάργηση εποπτεύουσας τους αρχής της ΕΠΕΙΑ !

Γιατί άραγε τόσο ενδιαφέρον για τους επόπτες τους, ενώ δείχνουν προκλητική αδιαφορία για τους εκατοντάδες ανέργους που προέρχονται από τις Εταιρίες των οποίων ανακλήθηκε η άδεια, αλλά πολύ περισσότερο για τους εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους – ανασφάλιστους των Εταιριών αυτών; Οι μόνοι «κερδισμένοι»- αν και πρόσκαιρα- από την τραγωδία της Ασπίς είναι οι Εταιρίες μέλη της ΕΑΕΕ που εμφανίζουν τους τελευταίους μήνες ρεκόρ παραγωγής ασφαλίστρων, η οποία προέρχεται από το έτοιμο πελατολόγιο των πανικοβλημένων πελατών της Ασπίς καθώς και από την στρατολόγηση των ασφαλιστικών συμβούλων της, τους οποίους ταυτόχρονα ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτηρίζει ως συνενόχους μαζί με τον Ψωμιάδη…. Μέλη της ΕΑΕΕ έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για το ποιός θα πρωτοαρπάξει και μάλιστα δωρεάν, το 11% του μεριδίου αγοράς που έμεινε «ορφανό». Προσπαθούν να αναπτυχθούν άκοπα από τις «σάρκες» της Ασπίς , αφήνοντας παράλληλα στον αέρα τα «κόκαλα» ή «τα γερασμένα άλογα». Δηλαδή τους χιλιάδες ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΥΣ λόγω Υγείας ή Ηλικίας ασφαλισμένους-ανασφάλιστους , θύματα της Ασπίς. Κατηγορούν ψευδώς τους διαμεσολαβούντες πως «εκ της ιδιότητας τους έπρεπε να είχαν ενημερώσει τους ασφαλισμένους πελάτες τους για την κατάσταση της εταιρίας τους». Αλήθεια από πότε οι Ασφαλιστικές Εταιρίες δείχνουν στους διαμεσολαβούντες τα οικονομικά τους στοιχεία και το πού και πώς αποθεματοποιούν; Δεν γνωρίζαμε ότι οι διαμεσολαβούντες έπρεπε να έχουν άδεια αναλογιστή και παράλληλα να εκτελούν τον ρόλο της Εποπτείας των ασφαλιστικών εταιριών! Άλλωστε η πληροφόρηση που έχουν οι διαμεσολαβούντες , ιδίως οι αποκλειστικοί, προκύπτει από τις Εταιρίες τους. Οι φήμες , αλλά και οι δυσλειτουργία αρκετών ασφαλιστικών εταιριών κατά διαστήματα, αποτελεί συχνό φαινόμενο μέχρι και σήμερα. Οφείλουν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές να λειτουργούν όπως ορίζει ο Νόμος και να προλαμβάνουν έγκαιρα τα πραγματικά προβλήματα.

Παράλληλα μια τέτοια συμπεριφορά που προτείνει η ΕΑΕΕ, αποτελεί κατάφορη παραβίαση των διατάξεων του ΠΔ 190 /2006 περί ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Πουθενά δεν αναφέρει ο Νομοθέτης πως ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε δηλώσεις περί αξιοπιστίας Νομίμου Λειτουργούσας Ασφαλιστικής Εταιρίας. Αντίθετα μια τέτοια ενέργεια αποτελεί ποινικό αδίκημα Κατασυκοφάντησης Νομικού Προσώπου. Η εν λόγω δε εταιρία ήταν εισηγμένη και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με ότι μπορεί να συνεπάγεται η διασπορά τέτοιων ειδήσεων. Παράλληλα θα πρέπει να θυμίσουμε στην ΕΑΕΕ πως οι αμοιβές των ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων είναι ποσοστό και όχι ποσό και είναι εκτός μαθηματικών αποθεμάτων των ασφαλισμένων.

Η ΕΑΕΕ θα πρέπει να γνωρίζει πως η πλειοψηφία των διαμεσολαβητών της Ασπίς είχαν ασφαλίσει τους ίδιους και τις οικογένειές τους, καθώς και ότι είχαν τοποθετήσει τις οικονομίες τους στην Ασπίς!!

Αντίθετα, στους σκοπούς της ΕΑΕΕ όπως είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της, αναφέρει πως ρόλος της είναι «Η προστασία και προαγωγή ηθικών, επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών της.», ενώ μεταξύ των καταστατικών της στόχων είναι να: «Παρακολουθεί τη σωστή εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας και των αρχών που ισχύουν στην ελεύθερη ασφαλιστική αγορά.»

Παρόλα αυτά είχε μέχρι τέλους ως μέλη τις Εταιρίες του Ψωμιάδη.

Τελικά στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί.Δεν είναι τυχαίο το ότι ενώ στην Ελλάδα υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας του λαού από την Ιδιωτική Ασφάλιση, το ποσοστό των ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ είναι τελματωμένο στο 2% εδώ και έτη, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ είναι στο 8%. Αν μάλιστα αφαιρούσαμε την υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων, ουσιαστικά η Ιδιωτική Ασφάλιση είναι ανύπαρκτη στην Ελληνική επικράτεια.

Η ΕΑΕΕ με τις πρακτικές που εφάρμοσαν πολλά από τα μέλη της τα περασμένα έτη φέρει το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης αυτής της κατάστασης και της ανυποληψίας του Θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή.

Αντί να προβληματίζεται γι αυτήν την κατάσταση, η ΕΑΕΕ έχει το θράσος να διεκδικεί θέση στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης των Επαγγελματικών Ταμείων. Η τραγική αποτυχία τους στον προαιρετικό τρίτο πυλώνα τους θέτει εκ των πραγμάτων εκτός αξιόπιστου φορέα ασφάλισης του μέλλοντος των συμπολιτών μας. Το μόνο παρήγορο είναι οι ξένες Ασφαλιστικές Εταιρίες που εποπτεύονται από σοβαρότερες Εποπτικές Αρχές σε χώρες που επέδειξαν την δέουσα σοβαρότητα σε πρόσφατα Διεθνή περιστατικά τα οποία ήταν υπερπολλαπλάσιου μεγέθους της Ασπίς. Όπως η ίδια η ΕΑΕΕ αναφέρει «τα υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας… Βάσει της αρχής του κράτους μέλους καταγωγής (Home State Principle), η οποία υιοθετήθηκε από το νομοθέτη… δεν υπάγονται στον προστατευτικό μηχανισμό τα ασφαλιστήρια που εκδίδονται από αυτά στη χώρα υποδοχής (Ελλάδα). Κατ' εξαίρεση, είναι αποδεκτή η υποχρεωτική συμμετοχή υποκαταστημάτων, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, είτε δηλαδή στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ανάλογο ρυθμιστικό πλαίσιο στο κράτος μέλος καταγωγής είτε το πλαίσιο αυτό είναι ανεπαρκές σε σχέση με το ισχύον στο κράτος μέλος υποδοχής.»

Αν βέβαια φτάσουμε να εμπιστευόμαστε μόνο αλλοδαπές ασφαλιστικές Εταιρίες αναρωτούμαστε τί νόημα έχει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας;Καλούμε τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών κ. Σαχινίδη και τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, κάτι που δυστυχώς η ΕΑΕΕ αδυνατεί να πράξει .

Οι στιγμές και οι αποφάσεις που καλούνται Νομοθετικά να Αναλάβουν είναι Ιστορικές. Η Υπόθεση Ασπίς δεν είναι μια μεμονωμένη παρεκκλίνουσα υπόθεση του Ελληνικού Επιχειρηματικού γίγνεσθαι. Αποτελεί μια ακραία απόδειξη της παθογένειας της Ελληνικής Ασφαλιστικής Βιομηχανίας.

Όπως ορθά επεσήμανε στην Δευτερολογία του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Σαχινίδης «Εκείνο, όμως, το οποίο μπορώ να σας καταγράψω, κυρία Πρόεδρε, ως εμπειρία, είναι ότι ο ασφαλιστικός χώρος ουδέποτε είχε εποπτεία … αυτό που έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας.»Ο τρόπος χειρισμού των περίπου 1.000.000 θυμάτων της Ασπίς θα αποτελέσει την λύδια λίθο για το μέλλον της Ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα.

Το προτεινόμενο σχέδιο Νόμου θα αποτελέσει την ταφόπλακα της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, στον τάφο που μέλη της ΕΑΕΕ άνοιξαν με την συνέργια της Πολιτείας που όφειλε να τις εποπτεύει.Καλούμε να ακουσθούν οι προτάσεις του Συλλόγου μας, έτσι ώστε χωρίς άμεσο Δημοσιονομικό κόστος θα λήξει ο Γολγοθάς όλων των θυμάτων της Ασπίς Πρόνοια και παράλληλα θα μπορέσετε να δημιουργήσετε περιβάλλον άνθησης της Ιδιωτικής Ασφάλισης προς όφελος τόσο των Ελλήνων πολιτών, όσο και της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας..

22 σχόλια:

 1. http://www.parliament.gr/synthesh/CommissionMem.asp?CommissionID=5

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ο παντελιδης ομως σημερα μ αυτους θα συζητησει..
  σε ποια βαση λοιπον θα γινει αυτο?
  στη συνεχιση της ιδιας βασης αρπαγης?
  με το ιδιο σκεπτικο?
  αρα προς το συμφερον τους..
  αρα σε βλαβη μας..
  http://www.insuranceworld.gr/default.php?pname=Article&art_id=1786&la=1&cat_id=4

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΣΤΟ ΑΛΤΕΡ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΗΤΑΝ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΑ Ο ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ...

  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΘΕΑΤΩΝ...ΙΔΙΑ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΛΕΙΣΤΑ..

  ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ..Ο ΑΥΤΙΑΣ..ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΕ ΩΣ ΧΑΡΗ...ΝΑ .....
  ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΣΑΝ Κ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΔΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΟΣΤΟ ΜΕ ΕΞ ΙΣΟΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ..

  ΝΤΡΟΠΗ..ΝΤΡΟΠΗ..
  ΓΝΩΣΤΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ..
  ΑΛΛΑ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ
  ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ..
  ΜΟΝΟ ΑΝ ΔΟΥΝ ΑΙΜΑ ..ΤΟ ..ΞΑΝΑΕΙΠΑΜΕ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. θα ήθελα να επισημάνω δύο σημεία :
  1)'Ολα αυτά τα οποία γράφετε ως απάντηση στην ΕΑΕΕ είναι πολύ σωστά αλλά δεν έχει νόημα να γράφονται μόνο στο blog. Πρέπει να ενημερωθεί η κοινή γνώμη μέσω κάποιου site ή εφημερίδας. Προτείνω να δημοσιευθεί σε κάποια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας. Μπορείτε επίσης να το αναρτήσετε στην σελίδα του ΣΚΑΙ.
  2)΄Οσον αφορά τον Αυτιά που το παίζει Ρομπέν των φτωχών, των αδικημένων και των γερόντων, θέλει ένα χέρι ξύλο για να βάλει μαυλό. 'Εχω πάρει ΑΠΕΙΡΕΣ φορές στην εκπομπή του θέτοντας ερωτήματα για την Ασπίς (συγκεκριμένα όταν είχε καλεσμένο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ) και με έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια. Τέτοιου τύπου ρεμάλια (Αυτιάς, Τριανταφυλλόπουλος κλπ) που μας αγνοούν επιδεικτικά θέλουν φτύσιμο. Αλλά θα έρθει και αυτών η ώρα. Μην ανησυχούν καθόλου. Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια λένε στο χωρίο μου...
  Όταν ο κόσμος βγει στους δρόμους (μαζί με τους Κρητικούς) και τους πάρει με τις πέτρες δεν θα γλιτώσει κανείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μην νομίζουν ότι ηρεμία αυτή θα κρατήσει για πολύ. Περιμένουμε τις εξελίξεις και αν αυτές δεν είναι οι επιθυμητές, προβλέπεται γενικός ξεσηκωμός. Δεν παίζουμε ούτε με την υγεία μας ούτε με τις αποταμιεύσεις μας. Καλά θα κάνουν να το καταλάβουν και να το εμπεδώσουν όσο είναι καιρός και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Αλλιώς θα βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων για τις οποίες εμείς ως ασφαλισμένοι δεν θα φταίμε διόλου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Προσπάθησα κι εγώ να επικοινωνήσω το πρωί με τον ALTER , αλλά αδίκως περίμενα στη γραμμή. Επίσης θέλω να βεβαιώσω και κάτι που διάβασα σε προηγούμενο άρθρο ότι δηλαδή ασφαλιστές της εταιρίας είχαν ασφαλίσει τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ο αυτιας ηταν απαραδεκτος σημερα...
  εγω πηρα..μετα απο πολλη ωρα αναμονης..αλλα ..θεωρησε καλυτερο να ρωτησει..για την αποζημιωση απολυσης..στο χρονο τον ελευθερο που ειχε..και να εκλιπαρει το σαχινιδη ..να μη φορολογει καθολου τις αποζημιωσεις..και μιλουμε για ποσα ανω των 60 χιλ.ευρω
  ειναι προκλητικοι τουλαχιστον..ειναι πουλημενοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12757&subid=2&pubid=26743194

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑ ΑΥΤΟ..

  ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ...
  ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ..ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ Μ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ..
  ????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. στην ηλεκτρονικη ημερησια, υπαρχει δημοσιευμα με το χρονοδιαγραμμα καταγραφης του χαρτοφυλακιου και της καταβολης των αποζημιωσεων..
  φαινεται οτι ο εποπτης κινειται..χωρις το νομοσχεδιο, με δικη του πρωτοβουλια..
  μιλαει ομως και για εκποιηση ακινητων κλπ..

  παμε ολοταχως σε αλλα σεναρια..
  ο τι θελει κανει ο καθενας..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΟΥΤΕ ΜΙΣΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΣ,Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ,ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΟΥΣ.ΟΤΑΝ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ[ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΖΟΥΝ].ΠΙΣΤΕΥΩ[ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ]ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΑ,ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΑΝΤΕ ΝΑ ΠΑΜΕ.ΣΑΜΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ?ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΕΧΟΝΤΑΙ.ΟΥΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΕΓΩ ΕΓΡΑΨΑ ΧΘΕΣ ΕΛΑΒΑ ΜΑΙΛ ΑΠΟ ΤΩΝ ΝΑΣΟ ΑΛΕΥΡΑ
  ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΩ ΤΙ ΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ
  ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ !

  Καλησπέρα.

  Ο Κ. Αϊβαλιώτης είναι εκείνος που υπέβαλε προ 20ημερου Αναφορά στην Βουλή ζητώντας από την κ. Κατσέλη να λύσει το θέμα( έχει ενημερωθεί η κ. Σιδέρη) και σήμερα ήταν ο μόνος βουλευτής που ανέφερε το ζήτημα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ζητώντας από τον κ. Παπακων/νου να το ρυθμίσει

  Χαιρετισμούς
  Γραφείο Κ. Αϊβαλιώτη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Θ.ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΡΟ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΔΗΛΩΣΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ...ΟΤΙ

  ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ..ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ-ΠΟΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ..

  ΚΑΙ ΞΑΝΑΤΟΝΙΣΕ...ΠΑΡΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ..
  ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΥΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ..ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ..

  -----------------------------------------------
  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!
  ΑΣ ΚΡΑΤΗΘΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΟ..
  ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ..
  ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΓΓΥΩΝΤΑΝ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΑΣ..
  -------------------------------------------
  ΣΤΗ ΝΕΤ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 3 ΛΕΠΤΑ...!!!
  ΤΟ ΤΟΝΙΣΕ ΜΕ ΣΤΟΜΦΟ ΚΑΙ ΠΑΡΡΗΣΙΑ!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. πρεπει να τους βομβαρδισουμε με ιμειλ..
  αφου δε συγκεντρωνομαστε προς το παρον..μεχρι τοτε..
  στειλτε ιμειλς σε ολους

  http://www.parliament.gr/synthesh/CommissionMem.asp?CommissionID=5
  τα στοιχεια υπαρχουν στο ονομα του καθενος..ιμειλς κλπ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΗ ΝΕΤ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΤΗΡΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΚΑΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΙΣ ΑΥΤΕΣ,ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΡΧΗ
  ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ?
  ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΜΑΣ Ο ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ..ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ?

  ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΙΑ ΝΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ..
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
  ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ..
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ?
  ΜΗΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΕΚΛΕΙΣΑΝ ΔΡΟΜΟΥΣ? ΜΗΠΩΣ ΔΕ ΒΟΛΕΥΕ ΤΟΝ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟ?
  Ο ΤΙ ΚΑΙ ΝΑΤΑΝ..
  ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΟ ΘΕΜΑ...ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΓΑΡΓΑΡΑ..
  Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ..Ο ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ..ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΠΡΟ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ο μονος?
  ειναι δυνατον?
  προφανως δεν πιεζουμε οσο θα πρεπε..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Πάμε με μεγάλη ταχύτητα προς εκκθάριση. Ο νοών νοήτω!!!!!!!!!!!Ε ρε γλέντια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΑΛΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΣΤΑ ΙΜΕΙΛ,ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΩΝ.ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΡΟΜΟ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Προσοχή με το «παιχνίδι» που γίνεται με τα αποθεματικά και το έλλειμμα. Αυτά που διαρρέονται στον τύπο για 500 εκατ. έλλειμμα είναι στην καλύτερη περίπτωση ανακρίβειες.
  Σύμφωνα με αυτά που διαρρέονται, οι υποχρεώσεις σε ασφαλισμένους είναι συνολικά € 519 εκατ. Από την άλλη η αξία των μετοχών σε τρέχουσα τιμή, υπολογίζονται σε € 50 εκατ στην Ελλάδα και € 35 εκατ στην Κύπρο, ενώ η αντικειμενική (!!!) αξία των ακινήτων είναι € 140 εκατ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που εφαρμόζονται πλέον για τις εισηγμένες στο ΧΑΑ, η αποτίμηση των ακινήτων στο ενεργητικό, γίνεται σε αγοραίες αξίες και όχι σε αντικειμενικές, όπως με το ΕΓΛΣ. Αν υπολογίσουμε ότι κατά μέσο όρο η εμπορική αξία είναι κατά 50% τουλάχιστον ανώτερη της αντικειμενικής, τότε η αξία των ακινήτων είναι τουλάχιστον € 210 εκατ., οπότε συνολικά τα αποθεματικά της εταιρείας είναι περίπου € 300 εκατ. και το έλλειμμα € 219 εκατ.
  Το ποσό αυτό είναι σαφώς διαχειρίσιμο από την πλευρά του κράτους, έστω και σε βάθος χρόνου. Εξάλλου είναι κοντά και στο ποσοστό κάλυψης που είχε υπολογίσει αρχικά ο κ. Γριβογιάννης.
  Το Κράτος πρέπει να φροντίσει μέσω του διορισθέντος επιτρόπου για ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ, έστω και από διεθνή Οίκο των αποθεματικών, να τηρήσει άμεσα, έστω και με ρευστοποίηση της κρατικής εγγύησης σε βάθος ετών, τον νόμο του 3790/2009, που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ και να φροντίσει και για την τιμωρία του Ψωμιάδη, χωρίς να υπεκφεύγει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. θα κινηθουμε η θα περιμενουμε και αλλο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Οπως ειπε ο Κ Παγκαλος "το κρατος εχει συνεχεια"
  Απορω γιατι ο πρωην Υπουργος Οικονομικων -Κος Παπαθανασιου που ειναι μελος της επιτροπης οικονομικων υποθεσεων της βουλης δεν βγαινει δημοσια τα το υπενθυμιση στα υπολοιπα μελη της επιτροπης.
  στο παρακατω site θα βρειτε ολα τα μελη.ολων των κομματων, της επιτροπης και τα e-mail τους .Στειλτε ΟΛΟΙ μια καταθεση ψυχης για το τι περναμε οταν τα βραδια καθομαστε μονοι και σκεφτομαστε τους κοπους 10,20,30,40 χρονων -το τι περασαμε εμεις ή οι γονεις μας για να μαζεψουν αυτα τα λεφτα και σε πoια απελπιστικη κατασταση βρισκομαστε σημερα.
  www.parliament.gr/synthesh/CommissionMem.asp?commissionID=5

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλώ τα σχόλια να είναι κόσμια και περιεκτικά.