Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Πέρασε περίπου ενάμιση χρόνος απ’ το λουκέτο της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και ενώ αρχικά η πολιτεία ανέλαβε την ευθύνη για το μεγαλύτερο ασφαλιστικό – πολιτικό σκάνδαλο στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανακοίνωσε ότι εντός ολίγων εβδομάδων όλοι οι ζημιωθέντες θα αποζημιωθούν πλήρως, στη συνέχεια παρέπεμψε εντέχνως το θέμα στις καλένδες.
Είναι πλέον φανερό σε όλους ότι μας εμπαίζουν! Δεν έχει αναληφθεί καμία πρωτοβουλία για να βρεθεί η ανάδοχος εταιρεία που θα απορροφήσει τα χαρτοφυλάκια της Ασπίς και της Commercial Value, τα οποία φυλλοροούν. Η διαδικασία της εκκαθάρισης, όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να διαρκέσει χρόνια και μέχρι τότε ή όποια περιουσία των εταιρειών θα έχει απαξιωθεί. Κυκλοφορούν νέα δυσμενή σενάρια σχετικά με το αν, πότε, ποιοι και πόσο θα αποζημιωθούν μερικώς απ’ το εγγυητικό κεφάλαιο, το οποίο δεν έχουν ακόμη υποχρεωθεί να καταθέσουν οι άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.
Η ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου σ’ αυτό το κοινωνικό σκάνδαλο είναι τεράστια και αυταπόδεικτη. Οι διακεκριμένοι νομικοί σύμβουλου του Συλλόγου μας έχουν εργαστεί μεθοδικά όλο αυτό το διάστημα για να τεκμηριώσουν νομικά τις αγωγές. Τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου: η άσκηση αγωγών κατά του Ελληνικού Δημοσίου αποτελεί πλέον μονόδρομο για την πλήρη και οριστική δικαίωση των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων – ζημιωθέντων απ’ την Ασπίς Πρόνοια και την Commercial Value.
Η κάθε αγωγή χρειάζεται να είναι ξεχωριστή και εξατομικευμένη καθώς τα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά που συνθέτουν τις απαιτήσεις του κάθε ζημιωθέντος είναι διαφορετικά. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εμπιστευτούμε αγωγές – καρμπόν, χωρίς εξειδικευμένη και εξατομικευμένη τεκμηρίωση, γιατί έτσι μπορεί να καταστούν νομικά αδύναμες. Με αυτή και μόνο την επισήμανση θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι ο κάθε ζημιωθείς μπορεί να επιλέξει δικηγόρο της προτίμησής του.
Το νομικό επιτελείο του Συλλόγου μας λαμβάνοντας υπ’ όψιν του τις μαζικές δηλώσεις συμμετοχής στις αγωγές και τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε, καθώς και τις ιδιαίτερα περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες των ζημιωθέντων της Ασπίς πρότεινε την ελάχιστη – συμβολική δικηγορική αμοιβή για να καταφέρουμε να συμμετάσχουμε όλοι. Σημειωτέον:  όποιος δεν καταθέσει αγωγή, δεν θα επωφεληθεί απ’ την δικαστική έκβαση των υπολοίπων. Οι δικηγόροι του Συλλόγου συμφώνησαν να λάβουν περίπου την μισή αμοιβή από εκείνη την ελάχιστη που ορίζεται για υποθέσεις αγωγής κατά του Δημοσίου καθώς και να παραστούν δωρεάν στο Εφετείο.
Συγκεκριμένα:
Για την άσκηση της αγωγής η αμοιβή ανά ενάγοντα – ζημιωθέντα για όλα τα συμβόλαιά του  /με την ίδια βάση αγωγής, υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
α/α   ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ           ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ  ΑΜΟΙΒΗ* πλέον ΦΠΑ
α            Μέχρι 20.000 €                                                                    200 €      πλέον   ΦΠΑ 
β            Μέχρι 35.000 €                                                                     300 €      πλέον ΦΠΑ 
γ            Μέχρι  60.000 €                                                                    400 €      πλέον ΦΠΑ
δ            Μέχρι   100.000 €                                                                  500 €      πλέον ΦΠΑ
  ε         Από 100.000 € και άνω                         Συμφωνία κατά περίπτωση πλέον ΦΠΑ
       * Η εφάπαξ δικηγορική αμοιβή αφορά: α. Τον πλήρη έλεγχο των συμβολαίων – δικαιολογητικών, β. Την κατάθεση ατομικής αγωγής για όλα τα ομοειδή συμβόλαια, γ. Την παράσταση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, δ. Την παράσταση στο Εφετείο.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ*
Επιπλέον ο κάθε ενάγων – ζημιωθείς αναγκαστικά θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 82,80 €, το οποίο αντιστοιχεί στα έξοδα κατάθεσης της αγωγής και θα καταβληθεί μαζί με την παραπάνω αμοιβή, πλέον των εξόδων επίδοσης της αγωγής. Επίσης, ο κάθε ενάγων/ζημιωθείς θα πρέπει να καταβάλει, πριν την συζήτηση της αγωγής στον α’ βαθμό (όποτε αυτή προσδιοριστεί) το ποσό των 161,10 € για δικαστικά έξοδα κατά τη συζήτηση της αγωγής (στον α’ βαθμό) καθώς και το τέλος δικαστικού ενσήμου.
Σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο ασκήσει έφεση σε μια θετική πρωτόδικη απόφαση οι δικηγόροι μας δεν θα λάβουν καμία επιπλέον αμοιβή. Θα επιβαρυνθούμε μόνο το ποσό των 79,50 €, το οποίο αντιστοιχεί στα δικαστικά έξοδα κατά τη συζήτηση της έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης (στον β’ βαθμό), που θα καταβληθεί πριν τη συζήτηση της έφεσης,  αν και όποτε αυτή συζητηθεί.
Όλα τα δικαστικά έξοδα που θα αφορούν τις αγωγές θα είναι απαιτητά από το Ελληνικό Δημόσιο και θα επιστραφούν με την τελεσιδικία της υπόθεσής μας.
ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Τέλος μεταξύ των νομικών συμβούλων του Συλλόγου μας και κάθε ενάγοντα – ζημιωθέντα προτάθηκε να υπάρξει  έγγραφη συμφωνία, η οποία θα ορίζει αμοιβή επιτυχίας ποσοστού ίσο με το 8% του διεκδικούμενου ποσού, σε περίπτωση έκδοσης θετικής απόφασης. Κάθε ποσό που θα έχει καταβληθεί ως αμοιβή κατά τα παραπάνω θα αφαιρείται και θα συμψηφίζεται με το ποσό της αμοιβής, που θα προκύπτει από το 8%.
Τα δικαστικά έξοδα που θα αφορούν τις αγωγές θα είναι απαιτητά από το Ελληνικό Δημόσιο και θα επιστραφούν με την τελεσιδικία της υπόθεσής μας.
ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗ 
Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι, βάσει του νέου νόμου που προωθεί για ψήφιση ο υπουργός Δικαιοσύνης, θα επισπεύδεται η εκδίκαση των υποθέσεων και είναι πιθανό να έχουμε μια θετική πρωτόδικη απόφαση που να μας δικαιώνει ακόμη και μέσα στο 2011. Από κει και πέρα αν το Ελληνικό Δημόσιο καταθέσει έφεση «θα τρέχουν οι τόκοι και οι προσαυξήσεις» και θα αναγκαστεί, αργά ή γρήγορα, να μας αποζημιώσει εντόκως και εις το πολλαπλάσιο.

ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ
Τέλος, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε, ότι θα πρέπει να προσκομίσετε στους νομικούς συμβούλους του Συλλόγου μας όλα τα αποδεικτικά έγγραφα της απαίτησής σας, όπως συμβόλαιο/α, αποδείξεις καταβολής ασφαλίστρων, και γενικά, εφόσον υπάρχει, κάθε είδους αλληλογραφία με την ΑΣΠΙΔΑ.
Επίσης, οι ασφαλισμένοι θα προσκομίζουν την απόδειξη πληρωμής της συνδρομής στο Σύλλογο για να μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από τους νομικούς με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
Για λόγους πρακτικούς, η συγκέντρωση των φακέλων από τους ασφαλισμένους θα γίνεται σε πρώτη φάση, κεντρικά σε ένα γραφείο της Αθήνας, ένα της Θεσσαλονίκης και ένα της Κρήτης. Πόλεις, στις οποίες είναι δυνατή η συγκέντρωση των συμβολαίων και των αποδεικτικών εγγράφων για την υποβολή αγωγών θα είναι, επίσης, στο άμεσο μέλλον μια σειρά επαρχιακών πόλεων που θα ανακοινώσουμε σύντομα. Στις πόλεις αυτές θα κατευθύνει ομάδα συνεργατών δικηγόρων, προκειμένου να παραμείνουν εκεί για ικανό χρονικό διάστημα και να μαζεύουν όλους τους φακέλους των ενδιαφερομένων.
Αρμόδιοι για την παραλαβή των άνω εγγράφων είναι:
Ι) Για Αθήνα:
Ο κ. Θεμιστοκλής Κλουκίνας και η κα Μαρίλυ Καλαβρού από την Δικηγορική Εταιρία «Κ.Φ.ΚΑΛΑΒΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», επί της οδού Βρανά 19, 115 25 Αθήνα, Τηλ. 210. 3698700.
ΙΙ) Για την Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία με το τηλ. του γραφείου στην Αθήνα για να οριστεί ημερομηνία συλλογής δικαιολογητικών στη Θεσσαλονίκη.
ΙΙΙ) Για την Κρήτη
Η κ. Κοσμαδάκη Αικατερίνη, Δικηγόρος, επί της οδού Δαιδάλου, αριθ. 37, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ. 2810.245286. (Από Δευτέρα έως Πέμπτη 19:00-21:00)

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

13 σχόλια:

 1. πώς αποφασιστηκε η ανάθεση αυτή χωρίς να μας ενημερωσετε για σχετικές προσφορες?
  ο δικος μου δικηγορος παιρνει πολυ λιγοτερα και εχει μεγαλη εξειδικευση και σε ασφαλιστικά θεματα αλλα και σε ποινικα.

  καπου χαθηκε η μπαλα.
  μονοι σας το αποφασιζετε? συλλογος δεν ειστε?
  γιατι αυθαιρετα μας στελνετε σε δικηγορους που εσεις αποφασιζετε?
  τελικα ολα τα κανετε μονοι σας ,,
  μεγα λαθος!
  κανονικα θα επρεπε να αναρτησετε προσκληση για κινητοποιησεις εκατο φορες και οχι τις δικες σας επιλογες με κριτηρια που ουτε ξερουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΟΤΑΝ ΨΗΦΙΖΟΤΑΝ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ, ΣΤΕΛΝΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ.

  ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΦΘΑΣΕ ΠΑΛΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ?
  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΗΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.
  ΠΑΤΟΤΡΥΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ, ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ
  ΕΛΑΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ, ΟΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΒΛΕΠΑΜΕ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΞΑΝΑΕΡΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΛΛΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ.
  ΑΥΤΑ ΟΛΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ, ΜΕ ΠΑΝΟ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΩΝΕΣ.
  ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ.
  ΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΑΤΕ ΑΡΚΕΤΑ.
  ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ.
  ΠΙΕΣΤΕ ΝΑ ΚΑΘΙΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ.
  ΤΩΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ.
  ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΤΕ?
  ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ.
  ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ.
  ΔΩΣΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.
  ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΟΥΜΕ.
  ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΡΑ.
  ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.
  ΜΗΝ ΜΑΣ ΔΙΑΨΕΥΣΕΤΕ ΠΑΛΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι δικαστικοί βγαίνουν στους δρόμους
  22:34 - ΕΛΛΑΔΑ
  Παρασκευή, 04 Μαρτίου 2011, 22:34
  δικαστικοί
  Προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10 Μαρτίου

  Κατεβαίνουν από τις έδρες των δικαστηρίων οι δικαστικοί λειτουργοί το μεσημέρι της ερχόμενης Πέμπτης στις δώδεκα συμμετέχοντας σε πανδικαστική διαμαρτυρία.

  Στην Αθήνα η συγκέντρωση έχει οριστεί, για τις 10 Μαρτίου στις 12:00, να γίνει έξω από το κτίριο του Αρείου Πάγου και βασικά αιτήματά τους είναι η μη υπαγωγή τους στο ΙΚΑ, ο σεβασμός στο ειδικό τους μισθολόγιο και η άμεση πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, με στόχο όλα αυτά την αναβάθμιση του θεσμού της δικαιοσύνης.  ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΤΑΦΕΥΓΕΤΕ, ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΘΑ ΚΑΤΕΒΟΥΝ!
  ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΑΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. H ENΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ,
  ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ Ή ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ.
  ΠΟΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ,ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ ΣΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ,ΥΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.
  ΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΟΛΑ ΓΙΝΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΡΑΤΙΕΤΑΙ ΖΕΣΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ, Η ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ.
  Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟ,ΓΙΑΤΙ ΕΞ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ,
  ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤ ΑΡΧΗΝ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ,ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΩΝ.
  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΟΣ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ, Η ΤΑΚΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, Η ΣΥΧΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΛΥΣΕΩΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ.
  -----------------------------------------------http://www.asfalisinet.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CF%87%CF%8E%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%8C%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%AF/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οι νομικοί σύμβουλοι πληρώνονται απο τον Σύλλογο.Εχουν λάβει μέχρι σήμερα περίπου 15.000€-20.000€.
  ΓΙΑΤΊ ΛΟΙΠΌΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΑ?
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ή ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΣΕ 3 ΚΑΙ 5 Π.Χ. ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΕ ΤΟ 80% ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΩΝ, ΠΑΛΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΟ 8%?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πόσοι ρε παιδιά κρατούν αποδείξεις 5-10-15-20 χρόνων; Και ο πιο σχολαστικός έρχεται μια στιγμή και πετάει τη σαβούρα. Κάποτε κρατούσα τις αποδείξεις της ΔΕΗ, του ΟΤΕ κλπ. Κάποια στιγμή που ήθελα χώρο μου την έδωσε και τις έσκισα. Μήπως έκανα κι εδώ λάθος; Ασυγχώρητος. Φοβούμαι μήπως έχει παραπέσει και η απόδειξη στο σύλλογο. Εt maintenant? Aσε που βλέπω ότι θα πληρώσω 4 φορές αφού σε πολλά συμβόλαια (κι εδώ την έχω πατήσει ο αφελής, φερέγγυα γαρ η ΑΣΠΙΣ φερέγγυος και ο εγγυητής το Κράτος) έγραψα ως συμβαλλόμενους τα μέλη της οικογένειάς μου λες και δεν τα πλήρωνα όλα εγώ.
  Αλήθεια, σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει κάτι; Είναι και το ρημάδι το μνημόνιο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΩΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ.
  ΥΠΑΡΧΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  ΕΛΕΟΣ.
  ΟΧΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ.
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ,ΓΙΑΤΙ ΒΙΑΖΕΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ?
  ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ..

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΤΟ 85 ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ ΔΙΑΜΡΤΥΡΟΝΤΑΙ -ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΙ ΕΓΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΜΕΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Μετά τη χθεσινή μου συνάντηση με τους δικηγόρους που ‘έχουν αναλάβει’ τις αγωγές, μου δημιουργήθηκε η εξής απορία: Πώς μπορεί κάποιος να διεκδικήσει τα ασφάλιστρα που έχει δώσει σε μία εταιρία που ναι μεν έχει κλείσει, όμως το διάστημα που λειτουργούσε σου παρείχε κάποιες υπηρεσίες για το ποσό που πλήρωνες (πχ γιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις κλπ) και να μην μπορείς να διεκδικήσεις τις αποζημιώσεις από τα συμβόλαια ζωής, τα οποία είχαν εκκαθαριστεί πριν κλείσει η εταιρεία. Και αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να μου απαντήσει αφού οι δικηγόροι αδυνατούν; Τα συμπεράσματα σχετικά με τις ‘αγωγές κατά του ελληνικού δημοσίου’ δικά σας…..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΑΝΟΝΥΜΟΣ ΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΤΗΛ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΕΙΣ) ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΔΗΚΗΓΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΠΙΣ ΚΟΙΤΑΝΕ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑΚΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΔΗ ΧΑΣΕΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ. ΣΈΥΧΑΡΙΣΤΩ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλώ τα σχόλια να είναι κόσμια και περιεκτικά.